സംഘപരിവാറിന് അഭിമാന നേട്ടം; കാലിക്കറ്റ് സിൻഡിക്കേറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്ര നേട്ടം

കോഴിക്കോട്: കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റിൽ സംഘപരിവാർ പ്രതിനിധിക്ക്  വിജയം. മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും' കേസരി വാരികയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാഗ്‌കോം ഡയറക്ടർ കൂടിയായ എ.കെ. അനുരാജ്...

Read more

Culture

Life

Read More ...